Festivals In Desert

WHAT                               WHERE                         WHEN in 2013

</p>

Hati Festival......................Joypur.........................26 March

Kailadevi Festival..............Karauli........................07 th April

Gangur Festival...............Joypur..........................13-14th April

Mewar Festival..................Udaypur.........................13-15th April

Mahabirji Festival.............Mahabirji.........................20-25th April

Summer Festival..............Mt Abu............................20-23rd May

Written on April 7, 2013